Kursoversikt 2015 – Senter for sjeldne diagnoser

Her er kursoversikten for 2015 for kursene i regi av SSD.

Mest aktuelt for vår gruppe:

  • Kurs for voksne over 50 år på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Kurset går over 2 dager i uke 17.
  • Ungdomssamlingen på Haraldvangen i Hurdal i uke 26. Kurset går over 4 dager, og er rettet mot ungdom i alderen 13-16 år.