Årsmøte i Mastocytoseforeningen!

ÅRSMØTE på Rikshospitalet fredag 16. september 2016 kl. 15:00
Møterom: Seminarrom 3
(Gå inn til høyre etter at du kommer inn hovedinngangen)
Alle medlemmer er velkomne! Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å komme.
Hvis dere har saker dere vil ta opp, gi beskjed til styret.
Det er kantine på sykehuset, der vi kan få oss noe å spise. Det er også gode parkeringsmuligheter, med en del gratis plasser for forflytningshemmede med bevis.
Kl 14:30 Felles lunsj/mingling for de som ønsker det
Program:
Kl 15:00 Velkommen. Foreningens arbeid siste år.
Kl 15:15 Saksliste
Kl 15:45 Faglig innlegg: ‘Mindfulness.’ v/Kristin Oxholm, leder i Mastocytoseforeningen
Kl 16:30 Saksliste (Valg)
Vi regner med å være ferdige før kl 17.00
Saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste og navneopprop
Valg av møtefunksjonærer:
– Møteleder
– Protokollsekretær
– 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtektsendringer
Kontingent
Innkomne forslag/saker
Valg av ett supplerende styremedlem
Se kart over Rikshospitalet her.