Kirurgi, narkose, tannbehandling

For noen pasienter er det økt risiko for alvorlige reaksjoner i forbindelse med narkose og tannbehandling. Dette gjelder pasienter som har hatt blodtrykksfall eller allergisjokk (=anafylaktisk sjokk). Det er grunn til å være særlig oppmerksom når man får nye medisiner, og særlig medisiner som gis med sprøyte (intravenøst, intramuskulært).

Dersom det er økt risiko for reaksjoner, bør inngrepet/behandlingen planlegges nøye, og alt helsepersonell bør være informert om tilstanden og forhold som kan utløse anfall. Behovet for forbehandling bør vurderes.

Forbehandling.

Kvelden før operasjon/tannbehandling kan det gis antihistamin (H1 og H2-blokker). Operasjonsdagen gjentas antihistaminer, med tillegg av førstegenerasjons antihistamin og steroider. Vurder intravenøs forbehandling, særlig ved tidligere reaksjoner.

Risikosituasjoner kan være:

  • Narkose i forbindelse med operasjoner
  • Tannbehandling
  • Røntgenundersøkelser med kontrastmiddel
  • Fødsel
  • Vaksiner

 

Andre situasjoner der det er økt risioko for alvorlige reaksjoner:

  • Vepsestikk
  • Hoggormbitt
  • Hundebitt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *