Meld deg inn i foreningen!

Det er viktig for en liten forening som Mastocytoseforeningen å kunne dokumentere at den har medlemmer, for eksempel ved søknad om offentlig støtte. Medlemskap er åpent for alle som ønsker å bli medlem. Alle opplysninger behandles bare internt i foreningen. Skal opplysninger brukes til andre formål, vil du bli kontaktet skriftlig. Det er frivillig å fylle ut hele skjemaet (navn og kontaktopplysninger er obligatorisk).

Du kan melde deg inn i Mastocytoseforeningen HER!