Mer informasjon

 

Offisiell informasjon fra Helsedepartementet i USA.

 

Pasientforening spesielt for pårørende til barn med mastcellesykdom: MastoKids.

 

Leger som ønsker mer informasjon kan få dette ved å ta kontakt med undertegnede.

 

 

 

Mastocytoseforeningen

v/Carl Michael Berg, anestesilege

Sykehuset i Vestfold, HF, Tønsberg

 

Siste oppdatering: april 2013

Oppdateringer:
Juli 2000/april 2002/september 2004/februar 2006/desember 2007/april 2008/2010

 

Kilder:

  • Akin C and Metcalfe DD: Systemic Mastocytosis. Annual Review of Medicine 2004; 55: 419-432.

  • Valent P et al: Diagnosis and Treatment of Systemic Mastocytosis: State of the Art 2003; 122: 695-717.

  • Year 2000 Working Conference on Mastocytosis. Leukemia Research 2001; 25.

  • "Information Sheet for Patients and Carers", The Mastocytosis Society, Inc., USA, 1998.

 

Til forsiden

• Mastocytoseforeningen © 2008 •